Avganger Departures
Innstilte tog Cancelled departures
Avgang
Departure
Tog til
Destination
Ny tid
New time
Spor
Track
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neste tog til Next train to
Asker via Nationaltheatret • Lysaker
Lillestrøm Direkte tog / Direct trains
Ski
Oslo Lufthavn Oslo Airport
Ankomst Arrivals
Ankomst
Arrival
Tog fra
Train from
Ny tid
New time
Spor
Track